Audience of One

0
38
1x1.trans - Audience of One

Forever you’re God
Forever you’re King
Forever you’re Jesus
Forever you reign
Forever you’re God
Forever you’re King
Forever you’re Jesus
Forever you reign

Hook:
Onye dike na ezi omume
[Chukwunomso]
Agam-a-guru gi egwu
[Hallelujah]
Onye dike na ezi omume
[Chukwunomso]
Nani ebube gi
Ka-anyi gebulie Otito gi

Chorus:
Awimayehun, Arugbo ojo,
Alagbara
You are the Audience of One.
Awimayehun, Arugbo ojo,
Alagbara
You are the Audience of One

Hook:
Onye dike na ezi omume
[Chukwunomso]
Agam-a-guru gi egwu
[Hallelujah]
Onye dike na ezi omume
[Chukwunomso]
Nani ebube gi
Ka-anyi gebulie Otito gi

Chorus:
Awimayehun, Arugbo ojo,
Alagbara
You are the Audience of One
Awimayehun, Arugbo ojo,
Alagbara
You are the Audience of One

SHARE
Previous articleI have a Father
Next articleJesus